Eurosite is op zoek naar een Financieel medewerker

Eurosite is een Europees netwerk van organisaties en individuen die zich inzetten voor de bescherming, het herstel en het beheer van de natuur, zowel binnen als buiten beschermde gebieden. Onze vereniging heeft meer dan 80 leden in 26 Europese landen. Eurosite brengt gouvernementele en maatschappelijke organisaties en individuen uit heel Europa samen door middel van netwerken, capaciteitsopbouw, training, belangenbehartiging en bewustmaking, met een focus op de praktische aspecten van de uitvoering van biodiversiteits- en klimaatbeleid. Dit doen wij onder meer in samenwerking met projectpartners. Aangezien Eurosite bij steeds meer projecten betrokken is, versterken wij onze financiële afdeling.

Details here.

Please send you application to: info@eurosite.org and read our Privacy Statement for recruitment here.